Сформувати замовлення
Умови угоди користувача

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ РЕЗЕРВУВАННЯ ТОВАРІВ

Наведений нижче текст являється договором між інтернет-магазином, сайт котрого розміщений в мережі Інтернет за адресою www.kolonist.com.ua, іменованим надалі «Інтернет-магазин», і користувачем послуг Інтернет-магазину, іменованим надалі «Покупець», і визначає умови резервування товарів через сайт інтернет-магазину з метою їх подальшого придбання Покупцем.

 1. Загальні положення

1.1. Цей договір є договором публічної оферти (відповідно до ст. 633, 641 і гол. 63 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець).

1.2. У разі прийняття умов цього договору, тобто публічної оферти Інтернет-магазину, користувач стає Покупцем.

 1. Терміни та визначення

2.1. Інтернет-магазин – товариство з обмеженою відповідальністю «Велес», засноване відповідно до Законодавства України, що оперує сайтом, розміщеним в мережі Інтернет за адресою www.kolonist.com.ua.

2.2. Алкогольна продукція – опублікований на сайті Інтернет-магазину перелік продуктів, отриманих шляхом спиртового бродіння цукровмістних матеріалів або виготовлених на основі харчових продуктів з вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об’ємних одиниць.

2.3. Товар – опублікований на сайті Інтернет-магазину перелік товарів народного споживання, за винятком алкогольної продукції.

2.4. Покупець – фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, яка отримує інформацію від Інтернет-магазину, яка розміщує замовлення на пошук, комплектацію і резервування Товарів та / або Алкогольної продукції, які представлені на сайті Інтернет-магазину, для цілей не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності, чи юридична особа / фізична особа-підприємець.

2.5. Замовлення – оформлена і розміщена заявка Покупця, адресована Інтернет-магазину, на пошук, комплектацію і резервування Товарів та / або Алкогольної продукції, для подальшого їх викупу Покупцем.

2.6. Сайт – сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програмних модулів, об’єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою www.kolonist.com.ua, і містить всі ознаки публічної оферти з пошуку, комплектації і резервуванню товарів та / або Алкогольної продукції, обраної Покупцем на сайті.

 1. Предмет договору

3.1. Цей договір визначає порядок взаємодії та умови надання Інтернет-магазином послуг Покупцеві, ґрунтуючись на його прагненні, бажанні і можливості скористатися послугами пошуку, комплектації і резервування Товарів і Алкогольної продукції, а також на прагненні Інтернет-магазину надати Покупцеві потрібну йому інформацію, знайти і укомплектувати Товари та Алкогольну продукцію згідно Замовлення Покупця, і зарезервувати їх для подальшого придбання Покупцем.

3.2. Інтернет-магазин надає Покупцеві наступні послуги:

3.2.1. Пошук, комплектація і резервування Товарів і Алкогольної продукції здійснюється на підставі Замовлення, оформленого і розміщеного  Покупцем на Сайті. Попереднє замовлення з пошуку, комплектації, резервування Товарів може бути відправлено по електронній пошті чи здійснено за телефоном, вказаним на Сайті у розділі контакт,  подальшим оформленням і розміщенням замовлення на Сайті.

3.3. Інтернет-магазин не здійснює продаж і доставку Товарів і Алкогольної продукції, а здійснює послуги з комплектації та резервуванню Замовлень на підставі заявок Покупців, залишених на Сайті, для їх подальшого викупу і самовивозу Покупцем. Зазначені на Сайті ціни на Товари та Алкогольну продукцію включають в себе вартість послуг пошуку, комплектації і резервування.

3.4. Покупець приймає умови цього договору в момент оформлення  Замовлення шляхом натискання на кнопку «Замовлення підтверджую», що виражає підтвердження Покупця про прочитання тексту цього договору і згоду з його умовами. Надалі заперечення від Покупця щодо надання таким чином своєї згоди позбавляє Інтернет-магазин від будь-якого роду відповідальності за невиконання умов цього договору і залишає право Інтернет-магазину скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

 1. Правила роботи з Сайтом

4.1. Покупець може переглядати вміст Сайту, оформляти замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.

4.2. Покупець зобов’язується надати дійсну, точну і повну інформацію про себе. Інтернет-магазин не несе відповідальності за точність і правильність інформації, залишеної Покупцем при реєстрації та здійсненні Замовлення.

4.3. Покупець несе відповідальність за будь-які дії, здійснені на Сайті під його обліковим записом і від його імені.

4.4. Інтернет-магазин вправі відмовити Покупцеві в користуванні послугами Інтернет-магазину, якщо у нього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а так само за умови несумлінної поведінки (наприклад, порушення умов цього договору, або ін.).

4.5. Заборонено використовувати Сайт в протизаконній і забороненій діяльності. Покупці Інтернет-магазину погоджуються дотримуватися законів України і норм поведінки, прийнятих в мережі Інтернет, а саме, але не обмежуючись, розміщенням на сайті матеріалів, екстремістського, порнографічного чи іншого характеру, що торкаються і / або утискають честь, гідність та / або ділову репутацію третіх осіб і порушують загальноприйняті норми моралі, а також розміщувати рекламну інформацію без дозволу Інтернет-магазину.

 1. Порядок оформлення Замовлення

5.1. Покупець оформляє Замовлення на Сайті самостійно, шляхом додавання обраних Товарів та / або Алкогольної продукції у віртуальну корзину і натискаючи кнопку «Оформити замовлення».

 1. Порядок оплати

6.1. Покупець придбаває Товари та Алкогольну продукцію, що зазначені в розміщеному на Сайті Замовленні, а також оплачує послуги Інтернет-магазину з їх пошуку, комплектації і резервування, на території магазину Колоніст, розташованого в селі Криничне, вул. Болградська, 4, Болградський район, Одеська область

6.2. Загальна вартість Замовлення, що включає повну вартість Товарів, Алкогольної продукції та послуг Інтернет-магазину, рівна сумі, що підлягає оплаті, і вказується на Сайті при оформленні та в момент розміщення Замовлення.

6.3 Замовник здійснює оплату за надані послуги відповідно до Замовлення шляхом готівкового або безготівкового розрахунку.

6.3. Покупець проводить оплату Замовлення готівкою на касі магазину зазначеного в п. 6.1. цього договору. Оплата здійснюється в національній валюті України – гривнях.

6.3.1. При безготівковому розрахунку Замовник вносить 100% передоплату за послуги виконавця з їх пошуку, комплектації і резервування Товарів, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

6.4. Оплата здійснюється після того, як Покупець ознайомився і перевірив номенклатуру зарезервованих Товарів та / або Алкогольної продукції у зазначеному в п.6.1. місці їх продажу.

 1. Умови повернення

7.1. Інтернет-магазин здійснює комплектацію і резервування Замовлень, і до ухвалення рішення про покупку Покупець може відмовитися від Замовлення, не сплачуючи при цьому ні його вартості, ні вартості послуг.

7.2. При оформленні Замовлення, що включає Алкогольну Продукцію, Покупець погоджується з тим, що він має право відмовитися тільки від усього переліку замовленої Алкогольної продукції, а не від її частини.

7.3. Повернення Алкогольної продукції після її оплати не проводиться, що регламентується законодавством України.

 1. Конфіденційність і захист персональних даних

8.1. Надаючи свої персональні дані на Сайті при оформленні Замовлення, Покупець надає свою добровільну згоду на обробку та використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р.

8.2. Інтернет-магазин використовує отримані персональні дані для надання послуг, визначених цим договором, для просування послуг, що надаються Інтернет-магазином, в тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.

8.3. Інтернет-магазин зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Інтернет-магазином інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Інтернет-магазином, в тому числі і для виконання зобов’язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.

8.4. Якщо Покупець не бажає, щоб Інтернет-магазин продовжував обробляти персональні дані, то Покупцеві необхідно звернутися із заявою в службу підтримки. У цьому випадку Покупець не зможе продовжувати користуватися послугами Інтернет-магазину.

8.5. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Інтернет-магазин не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

 1. Інформаційні повідомлення

9.1. Реєструючись на Сайті, Покупець надає Інтернет-магазину згоду на отримання інформаційних повідомлень від Інтернет-магазину та його партнерів, що діють на підставі договору з Інтернет-магазином, за допомогою служби коротких повідомлень (SMS) та електронної пошти.

9.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки, написавши заяву в службу підтримки(e-mail: office@kolonist.com.ua) або звернувшись за тел. (044) 499-40-22.

 1. Правила використання матеріалів, розміщених на Сайті

10.1. Сайт містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші такі, що охороняються законом, матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

10.2. Весь зміст Сайту охороняється законодавством України.

10.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на Сайті, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або поступку, створювати похідні продукти та ін.

 1. Інші умови

11.1. Цей договір укладено на території України і підпорядковується матеріальному праву України.

11.2. Недійсність будь-якого пункту або частини цього договору не веде до недійсності договору в цілому.

11.3. Усі спори, що виникають між Покупцем та Інтернет-магазином, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Інтернет-магазин можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.

11.4. Інтернет-магазин вправі вносити зміни в текст цього договору на власний розсуд у будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція договору завжди доступна на Сайті.


ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ ДОСТАВКИ ЗАРЕЗЕРВОВАНИХ ТОВАРІВ

 1. Загальні положення

1.1. Цей договір є договором публічної оферти (відповідно до ст. 633, 641 і гол. 63 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу.

1.2. В разі прийняття умов цього договору, тобто публічної оферти, користувач стає Замовником.

 1. Терміни та визначення

2.1. Сайт – сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програмних модулів, об’єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою www.kolonist.com.ua, і містить всі ознаки даної публічної оферти.

2.2. Товари – опублікований на Сайті перелік товарів народного споживання, включаючи алкогольну продукцію, тобто отриману шляхом спиртового бродіння цукровмістних матеріалів або виготовлених на основі харчових продуктів з вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об’ємних одиниць.

2.3. Замовник – фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, що дає доручення на придбання Товарів представлених на Сайті, для цілей не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності; або юридична особа / фізична особа-підприємець.

2.4. Договір доручення – договір, що укладається на підставі норм чинного Цивільного кодексу України між Замовником та Виконавцем, на підставі якого Виконавець за дорученням, за рахунок і від імені Замовника здійснює покупку і доставку Товарів, обраних Замовником на Сайті, а Замовник зобов’язується компенсувати витрати Виконавця по виконанню його доручення.

2.5. Замовлення – оформлена і розміщена на Сайті заявка Замовника, адресована Виконавцю, на придбання та доставку від його імені і за його дорученням зарезервованих ним Товарів.

 1. Предмет договору

3.1. Цей договір визначає порядок взаємодії та умови надання Виконавцем послуг Замовникові.

3.2. Виконавець надає Замовнику послуги покупки і доставки зарезервованих Товарів за дорученням, від імені та за рахунок Замовника.

3.3. Виконавець не здійснює продаж Товарів, а на підставі Договору доручення укладеного з Замовником надає послуги з їх придбання від імені та за рахунок Замовника і доставки за вказаною Замовником адресою.

3.4. Замовник приймає умови цього договору в момент оформлення Замовлення на Сайті, шляхом натискання на кнопку «Замовлення підтверджую», що виражає підтвердження Замовника прочитання тексту цього договору і згоду з його умовами. Надалі заперечення щодо надання таким чином своєї згоди позбавляє Виконавця від будь-якого роду відповідальності за невиконання умов цього договору і залишає право за Виконавцем відмовити в наданні послуг Замовнику в односторонньому порядку.

 1. Порядок оформлення Замовлення

4.1. Замовник оформляє  Замовлення на Сайті самостійно, шляхом вибору послуги доставки Товарів, і натискання на кнопку «Оформити замовлення».

4.2. В результаті оформлення Замовлення, Виконавець одержує дані Замовника та номер Замовлення для виконання доручення по купівлі і доставці зарезервованих згідно цього Замовлення на Сайті Товарів.

 1. Порядок оплати

5.1. Замовник оплачує послуги Виконавця по купівлі і доставці Товарів, вказаних в розміщеному на Сайті, а також зобов’язується компенсувати фактичні витрати Виконавця на виконання доручення Замовника, відповідно до умов цього договору і Договору доручення.

5.2. Загальна вартість послуг Виконавця по доставці Замовлення та відшкодування понесених ним фактичних витрат на здійснення доручення Замовника, дорівнює сумі, що вказується на Сайті при оформленні та в момент розміщення Замовлення.

5.3. Замовник може здійснити оплату згідно п.6.2. цього договору в день виконання доручення, за вказаною ним при оформленні адресою, готівкою. Оплата здійснюється в національній валюті України – гривнях.

5.4. Оплата здійснюється після того, як Замовник ознайомився і перевірив номенклатуру замовлених і доставлених Товарів у вказаному ним місці їх доставки.

 1. Порядок доставки Замовлень

6.1. Доставка здійснюється з 10:00 до 18:00 з понеділка по п’ятницю. Оформлені замовлення доставляються на наступний день. Довідкову інформацію про можливість доставки день в день можна уточнити у Виконавця.

6.2. Умови доставки:

6.2.1. Доставка по Києву здійснюється безкоштовно при сумі замовлення від 1000,00 грн. Мінімальна сума замовлення складає 1000 грн.;

6.2.2. Доставка за межі Києва по всій Україні з використанням послуг «Нової Пошти» здійснюється за рахунок Замовника і оплачується за місцем доставки і розраховується відповідно до діючих тарифів служби доставки «Нова Пошта»;

6.3. Можливість доставки за межі Києва Замовнику слід уточнювати в операторів Сайту.

6.4. При доставці Замовлення Замовник отримує від Виконавця наступні документи:

 •  два примірники Договору доручення, один з яких Замовник повинен підписати і повернути Виконавцю,
 •  касовий чек, що підтверджує розмір витрат, понесених Виконавцем у зв’язку з виконанням доручення Замовника.

6.5. При передачі Замовлення Виконавець має право попросити Замовника пред’явити посвідчення особи, що підтверджує дотримання  вікових обмежень, встановлених для Замовників цим договором.

 1. Інші умови

7.1. Цей договір укладений на території України і підпорядковується матеріальному праву України.

7.2. Недійсність будь-якого пункту або частини цього договору не веде до недійсності договору в цілому.

7.3. Усі спори, що виникають між Замовником та Виконавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання сторони можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.

7.4. Виконавець має право вносити зміни в текст цього договору на власний розсуд у будь-який момент і без попереднього повідомлення Замовників. Актуальна (діюча) редакція договору завжди розміщується на Сайті.

Підписатися на останні
новини та події

Наприклад: email@email.com Введіть e-mail Символ  заборонений
Підписатись

Товар добавлен в корзину

Зв'язатися

Наприклад: Валера Введіть Ім'я
Наприклад: valera@host.com Введіть e-mail Введіть  Заборонений
Наприклад: +38 099 999 99 99 Введіть Телефон Символ  Заборонений
Зв'язатися

Мінімальна сума замовлення 1000 грн. Покладіть в свою корзину ще кілька пляшечок вина!